heartbeat

Saturday, June 11, 2016

Allah knows


Asslamualaikum 

Jangan khuatir, kerana Allah Maha Mengetahui. 

No comments:

Post a Comment