heartbeat

Thursday, August 9, 2012

10 Wasiat Az Zahra'


Maka Allah jadikan keimanan sebagai penyuci kalian dari syirik. 

Dan (Allah jadikan) shalat sebagai pembersih bagi kamu dari sifat sombong.

Dan (Allah jadikan) zakat sebagai penyucian diri dan demi pengembangan rezeki.


Dan (Allah jadikan) puasa sebagai pengokoh keikhlasan.


Dan (Allah jadikan) haji sebagai penegak agama. 


Serta menjadikan keadilan sebagai keteraturan dan ketenangan untuk hati. 


Dan (Allah jadikan) ketaatan kepada kita (Ahlul-Bayt AS) sebagai peraturan dalam agama, dan keimamahan kita 
sebagai pengaman dari perpecahan.


Dan (Allah jadikan) jihad sebagai kemuliaan dalam Islam dan sebagai kehinaan bagi kekafiran dan kemunafikan.


Dan (Allah jadikan) kesabaran sebagai pembantu seseorang dalam meraih pahala.


Dan (Allah jadikan) amar ma’ruf (menyuruh dalam kebaikan) dan nahi mungkar (mencegah kejahatan) sebagai kebaikan untuk masyarakat umum.

No comments:

Post a Comment