heartbeat

Friday, August 3, 2012

Tips Khatam Al-Quran Dalam Tempoh Sebulan  1. Disiplinkan diri, pada setiap hari, tamatkan 1 juzuk. (1 hari=1 juzuk)
  2. Setiap juzu mempunyai 20 muka surat. Oleh itu, pada setiap waktu solat, bacalah 4 muka surat ( 4 muka surat x 5 waktu solat = 20 muka surat =1 juzuk)
  3. Sekiranya anda bimbang, tidak mempunyai waktu untuk membaca Al Quran selepas solat, makabacalah sebelum solat (sementara menunggu azan).
  4. Disiplinkan diri untuk menunggu waktu solat. Setiap kali 10-15 minit sebelum azan, pastikan kita sudah berada di atas sejadah dalam keadaan berwudhu dan kemudian, bacalah Al Quran. Yang best nya, dengan disiplin ini, kita dapat baca Al Quran dan dapat menunaikan solat di awal waktu.
  5. Sekiranya, ada waktu yg tidak sempat dihabiskan bacaan Quran, kita qadha’ kannya pada waktu yang lain. Pastikan, sebelum tidur malam, kita telah pun tamat sekurang-kurangnya 1 juzuk. (kalau lebih, lagi bagus


Panduan korang dalam pembacaan Al-Quran mengikut hari:-

Hari Pertama
Surah Al-Fatihah 1-7
Surah Al-Baqarah 1-141

Hari ke-2
Surah Al-Baqarah 141-252

Hari ke-3
Surah Al-Baqarah 253-286
Surah Al-Imran 1-92

Hari ke-4
Surah Al-Imran 93-200
Surah An-Nisa’ 1-23

Hari ke-5
Surah An-Nisa’ 24-147

Hari ke-6
Surah An-Nisa’ 148-176
Surah Al-Maidah 1-81

Hari ke-7
Surah Al-Maidah 82-120
Surah Al-Ana’m 1-110

Hari ke-8
Surah Al-Ana’m 111-165
Surah Al-A’raf 1-87

Hari ke-9
Surah Al-A’raf 88-206
Surah Al-Anfal 1-40

Hari ke-10
Surah Al-Anfal 41-75
Surah Al-Taubah 1-92

Hari ke-11
Surah Al-Taubah 93-129
Surah Yunus 1-109

Hari ke-12
Surah Hud 1-123
Surah Yusuf 1-50

Hari ke-13
Surah Yusuf 51-111
Surah Al-Ra’d 1-43
Surah Ibrahim 1-52

Hari ke-14
Surah Al-Hijr 1-99
Surah An-Nahl 1-128

Hari ke-15
Surah Al-Isra’ 1-111
Surah Al-Kahfi 1-74

Hari ke-16
Surah Al-Kahfi 75-110
Surah Maryam 1-98
Surah Taha 1-135

Hari ke-17
Surah Al-Anbiya’ 1-112
Surah Al-Hajj 1-78

Hari ke-18
Surah Al-Mukminun 1-118
Surah An-Nur 1-64
Surah Al-Furqan 1-20

Hari ke-19
Surah Al-Furqan 21-77
Surah Al-Syu’ara 1-227
Surah Al-Naml 1-52

Hari ke-20
Surah Al-Naml 53-93
Surah Al-Qasas 1-88
Surah Al-Ankabut 1-45

Hari ke-21
Surah Al-Ankabut 46-69
Surah Al-Rum 1-60
Surah Luqman 1-34
Surah Al-Ahzab 1-30

Hari ke-22
Surah Al-Ahzab 31-73
Surah Saba’ 1-54
Surah Fatir 1-45
Surah Yaasin 1-27

Hari ke-23
Surah Yaasin 28-83
Surah Al-Saffat 1-182
Surah Sad 1-88
Surah Al-Zumar 1-31

Hari ke-24
Surah Al-Zumar 32-75
Surah Al-Ghafir 1-85
Surah Al-Fussilat 1-54

Hari ke-25
Surah Al-Syura 1-53
Surah Al-Zukhruf 1-89
Surah Al-Dukhan 1-59
Surah Al-Jathiyat 1-37

Hari ke-26
Surah Al-Ahqaf 1-35
Surah Muhammad 1-38
Surah Al-Fath 1-29
Surah Al-Hujurat 1-18
Surah Qaf 1-45
Surah Al-Dhariyat 1-24

Hari ke-27
Surah Al-Dhariyat 25-60
Surah Al-Tur 1-49
Surah Al-Najm 1-62
Surah Al-Qamar 1-55
Surah Al-Rahman 1-78
Surah Al-Waqi’ah 1-96
Surah Al-Hadid 1-29

Hari ke-28
Surah Al-Mujadalah 1-22
Surah Al-Hasr 1-24
Surah Al-Mumtahanah 1-13
Surah Al-Saff 1-14
Surah Al-Jumuah 1-11
Surah Al-Munafiqun 1-11
Surah Al-Taghabun 1-18
Surah Al-Talaq 1-12
Surah Al-Tahrim 1-12

Hari ke-29
Surah Al-Mulk 1-30
Surah Al-Qalam 1-52
Surah Al-Haqqah 1-52
Surah Al-Ma’arij 1-44
Surah Nuh 1-28
Surah Al-Jin 1-28
Surah Al-Muzammil 1-20
Surah Al-Muddaththir 1-56
Surah Al-Qiyamah 1-40
Surah Al-Insan 1-31
Surah Al-Mursalat 1-50

Hari ke-30
Juzuk Amma (Surah An-Naba’- Surah An-Nas)

Insya Allah, benda yang baik memang akan di permudahkan segalanya. Korang bacalah Al Quran, sebab Al Quran ni mukjizat terbaik yang Allah berikan pada Nabi Muhammad S.A.W untuk kita semua.


No comments:

Post a Comment