heartbeat

Tuesday, February 2, 2016

Permindahan Emosi


Assalamulaikum..

Hari ini nak kongsi info mengenai emosi. Artikel yang sangat bagus dipetik dari Utusan Malaysia Online. 

Hasil tulisan dari PROF. MADYA DR. HAIRUL ANUAR HASHIM ini sangat bagus dan patut dikongsikan dengan semua pembaca.

Jom kita baca apa yang ditulis mengenai permindahan emosi. 


Pemindahan emosi 

1

Jaringan sosial merupakan salah satu tema yang sering ditekankan melalui ruangan ini memandangkan kepentingannya terhadap aspek psikologi individu. Setiap individu di pelbagai peringkat umur mempunyai hubungan jaringan sosial masing-masing dengan pelbagai jenis. Hubungan ini terbentuk melalui kepelbagaian institusi sosial dalam kehidupan seseorang seperti keluarga, sekolah, kejiranan, sukan, pekerjaan dan lain-lain. Hubungan sosial dalam setiap institusi sosial terbentuk berasaskan peranan individu dalam institusi tersebut sama ada berbentuk formal atau tidak formal.


Emosi yang dialami oleh setiap individu merupakan reaksi terhadap perkara yang berlaku di persekitarannya. Ia memainkan peranan yang sangat penting terhadap tahap kesihatan dan kesejahteraan diri seseorang. Kesannya, tahap kesihatan dan kesejahteraan yang baik menyumbang terhadap fungsi individu dalam kehidupan seharian. Kepentingan mengurus dan mengawal emosi bagi diri individu adalah jelas dan sering diulas dalam ruangan ini dari pelbagai sudut. Antaranya kesan emosi melalui perkahwinan, memelihara haiwan kesayangan, kaedah relaksasi, dan interaksi sosial.


Kesan emosi terhadap diri individu adalah jelas. Namun, penyelidikan saintifik turut mendapati bahawa emosi yang dialami oleh seseorang mempengaruhi emosi orang di sekeliling mereka. Sebagai contoh, ada kajian yang menunjukkan bahawa emosi seseorang berubah mengikut individu yang mempamerkan emosi yang paling kuat walaupun tanpa komunikasi verbal. Kajian lain menunjukkan bahawa emosi murung yang di alami oleh seseorang akan mempengaruhi emosi orang lain di sekeliling mereka. Selain itu, ada juga kajian yang menunjukkan emosi seseorang akan mempengaruhi emosi pasangannya. Dalam kajian melibatkan kumpulan, emosi seseorang dalam sesuatu kumpulan cenderung untuk mengikut emosi kumpulan, terutama emosi ketuanya.


Satu tema yang konsisten dari kajian-kajian tersebut ialah pemindahan emosi masih berlaku walaupun seseorang tidak bergantung kepada punca yang mencetuskan emosi tersebut. Dalam satu kajian yang diterbitkan oleh penyelidik Barsade pada tahun 2000, mendapati bahawa seseorang boleh memanipulasi emosi individu di sekeliling mereka mengikut emosi semasa yang mereka alami. Dalam satu kajian jangka panjang melibatkan seramai 4,000 orang responden yang diterbitkan oleh penyelidik Fowler dan Christakis pada tahun 2008, penyelidik mendapati bahawa kegembiraan individu mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kegembiraan orang di sekeliling mereka.


Pemindahan emosi


Dua mekanisme yang menerangkan bagaimana pemindahan emosi berlaku adalah berdasarkan mekanisme automatik dan mekanisme inferential. Bagi mekanisme automatik, atau juga dikenali sebagai penularan emosi primitif, pemindahan emosi berlaku apabila individu mengajuk atau memimik lakuan pasangan interaksinya. Lakuan seperti senyuman dan kerutan akan mengaktifkan tindak balas minda dan fisiologi untuk menyamai emosi yang sama.


Mekanisme kedua melibatkan proses penilaian kognitif apabila seseorang menilai kandungan interaksi yang berlangsung dan emosi yang dialami oleh pasangan interaksi mereka sebelum memberi reaksi yang bersesuaian dengan keadaan. Mekanisme ini turut menjelaskan bagaimana proses empati berlaku. Oleh kerana individu mempunyai pengaruh terhadap emosi yang dirasai oleh orang di sekeliling mereka, kepentingan untuk memahami kesan pemindahan emosi adalah jelas. 

Pertama, jaringan sosial seseorang cenderung untuk mempengaruhi emosi individu tersebut. Oleh yang demikian, individu cenderung untuk mengalami emosi positif jika jaringan sosialnya dikuasai oleh emosi positif. 

Kedua, pemindahan emosi menguatkan keupayaan untuk berempati. Seperti yang diulas dalam ruangan terdahulu (Mingguan Malaysia, 10 Januari 2016), ini menyumbang terhadap hubungan sosial yang berkualiti. 

Ketiga, perkongsian emosi secara rela ini turut menguatkan hubungan sosial di dalam kumpulan tersebut.

Keempat, perkongsian dan pemindahan emosi didapati dapat menguatkan semangat kerjasama dalam sesebuah kumpulan sosial. Dalam konteks kerja, hubungan sosial dengan elemen ini mampu meningkatkan tahap produktiviti kumpulan. 

Di sebalik kesan positif, pemindahan emosi ini turut memberi kesan negatif jika ia tidak ditangani dengan baik. Antaranya adalah terbawa-bawa emosi negatif yang dialami di tempat kerja ke rumah dan mempengaruhi emosi pasangan dan anak-anak. 

Adalah tidak sihat jika persekitaran sesebuah keluarga sentiasa dikuasai oleh emosi negatif. Selain itu, perkongsian emosi di laman – laman sosial tanpa mengetahui punca turut harus diambil perhatian. Pemindahan emosi adalah sesuatu yang kompleks dan mempengaruhi pelbagai faktor lain dalam kehidupan. 

Oleh yang demikian, adalah penting bagi individu membentuk satu halangan daripada mudah terpengaruh dengan emosi orang di sekeliling mereka. Penulis ialah pensyarah Psikologi Sukan dan Senaman di Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia (USM).

Credit: Utusan Online. 


No comments:

Post a Comment