heartbeat

Thursday, July 19, 2012

PERKEMBANGAN BAHASA BAYI

Bagi menjadi seorang yang pandai berkata-kata, kanak-kanak mesti mahir dalam empat bidang iaitu:

1) Fornologi - Pengakajian bunyi bahasa.
2) Semantik - memahami makna perkataan.
3) Sintaksis - susunan kata dalam ayat.
4) Pragmatik - mempraktikkan bahasa dalam pelbagai situasi.


Walaubagaimanapun, kajian-kajian lepas menunjukkaa terdapat hubungan kecerdasan ibubapa dengan kecekapan berbahasa bagi seseorang kanak-kanak. Faktor persekitaran juga penting kepada perkembangan kanak-kanak seperti cara ibubapa berkomunikasi dan jantina anak-anak.

Lahir hingga 5 bulan

Bayi yang baru dilahirkan hinggalah umurnya 6 minggu walaupun tidak boleh memahami percakapan serta bercakap tapi ianya tidak tuli. Suara yang dikeluarkan pada masa ini ialah tangisan dan bunyi-bunyi yang mudah. Seterusnya bila umur bayi meningkat kepada 6 minggu hingga 3 ½ bulan bunyi bertempek dan mengogok yang dikenali sebagai ‘cooing’ mula terdengar. Bayi pada masa ini sudah dapat mengidentifikasikan (bergerak balas) sesuatu bunyi yang dihasilkan oleh manusia dengan cara mengarahkan mukanya kepada bunyi itu dan mata mereka kelihatan mencari siapakah yang bercakap. Bila berumur lebih daripada dari 20 minggu bunyi ‘cooing’ itu yang ‘vowel-like’ lebih bercampur dengan bunyi konsonon, geseran lidah, putaran dan nasal.

6 hingga 11 bulan


Pada tahap umur 6 bulan bunyi ‘cooing’ mula bertukar kepada bunyi ‘babbling’ yang merupakan sebutan ‘one-syllable’ iaitu bukan vowel juga bukan konsonan. Bunyi yang selalu dikeluarkan ialah ma, mu, da atau di. Hingga umur kanak-kanak 8 bulan pengulangan bunyi tadi agak bertambah malah kalau nada bunyi tadi agak ketara ianya mungkin melambangkan perasaan dan penekanan tertentu. Semasa umur 10 bulan kanak-kanak kelihatan cuba meniru bunyi seperti dengan cara ‘gurgling’ dan bermain air liur. Tetapi peniruan ini tidak begitu berjaya. Kanak-kanak pada umur ini juga mula membezakan antara perkataan yang didengar dengan membuat beberapa penyesuaian yang berbeza.

12 hingga 24 bulan


Kanak-kanak pada peringkat umur ini sudah mula menunjukkan tanda memahami beberapa perkataan dan perintah yang senang. Contohnya “unjukkan mata”. Semasa umur 18 bulan kanak-kanak telah mempunyai perkataan yang berangkai tapi tidak lebih dari tiga. Perkataan pada umur ini boleh termasuk terima kasih. Walau bagaimanapun mereka tidak berupaya lagi untuk menyambungkan dua item sekaligus, tetapi pemahaman adalh meningkat dengan cepat sekali. Pada peringkat umur 24 bulan kanak-kanak sudah mempunyai jumlah perbendaharaan kata lebih dari 50 item. Setengah kanak-kanak boleh menamakan semua yang biasa ada dalam persekitarannya.

No comments:

Post a Comment